Minggu, September 19, 2021

Kisah Keislaman ‘Ikrimah’ bin Abu Jahal

HAYATUSH SHAHABAH – Diriwayatkan oleh al Waqidi dan Ibnu Asakir, dari Abdullah bin az Zubair r.huma., katanya: Pada hari penaklukan Makkah, Ummu Hakim binti al Harits bin Hisyam, istri ‘Ikrimah bin Abu Jahal telah memeluk Islam. Kemudian Ummu Hakim berkata kepada Rasulullah saw., “Wahai Rasulullah, ‘Ikrimah telah melarikan diri darimu ke Yaman. Dia takut engkau akan membunuhnya, maka berilah jaminan keamanan kepadanya.”

Maka Rasulullah saw. bersabda, “Ia aman.”

Maka Ummu Hakim pun berangkat mencari ‘Ikrimah disertai hamba lelakinya yang bangsa Rumawi. Hambanya itu mencoba mencabuli kehormatan Ummu Hakim dan keadaannya sendiri memang membuat hamba itu menginginkannya. Sesampainya mereka di salah satu baki Akk, Ummu Hakim meminta tolong mereka agar mencegah perilaku hambanya itu. Lalu mereka menangkap hamba itu dan mengikatnya.

Sementara itu ‘Ikrimah telah sampai ke kawasan pesisir di Tihamah, lalu ia menaiki kapal. Namun si nahkoda kapal terus berkata, “Sucikanlah dirimu.”

‘Ikrimah bertanya, “Apa yang harus aku ucapkan (untuk menyucikan diriku)?”

Jawab pemilik sampan itu, “Ucapkanlah laa ilaaha illallaah.”

Kata ‘Ikrimah, “Tidak ada yang menyebabkan aku melarikan diri melainkan dari kalimat ini (kalimat syahadat).”

Dalam keadaan demikian, datanglah Ummu Hakim melambai-lambaikan ujung bajunya kepada ‘Ikrimah, seraya berkata, “Wahai putera paman! Aku telah datang kepadamu dari sisi orang yang paling banyak menyambung silaturahmi, sebaik-baik manusia, dan semulia-mulia manusia (Muhammad saw.). Janganlah kau binasakan dirimu sendiri.”

Maka ‘Ikrimah berhenti sehingga Ummu Hakim dapat mendekatinya dan berkata, “Sesungguhnya aku telah meminta jaminan keselamatan untukmu dari Rasulullah saw..”

‘Ikrimah bertanya, “Engkau telah melakukannya?”

Jawab Ummu Hakim, “Ya, aku telah berbicara dengan Rasulullah saw. dan memohon agar engkau diberi jaminan keselamatan, lalu beliau memberi jaminan itu untukmu.”

Maka ‘Ikrimah pun pulang bersama Ummu Hakim, istrinya. Dalam perjalanan Ummu Hakim berkata kepadanya, “Aku telah diganggu oleh hamba laki-laki Rumawi milikmu itu!”

Ummu Hakim lalu menceritakan pengalamannya itu. Maka ‘Ikrimah kemudian membunuh hamba sahaya itu, sedangkan ketika itu ‘Ikrimah belum memeluk Islam.

Ketika keduanya semakin dekat ke Makkah, Rasulullah saw. bersabda kepada para sahabatnya, “Ikrimah bin Abu Jahal akan datang kepada kalian sebagai orang yang beriman dan berhijrah, maka jangan mencaci bapaknya karena sesungguhnya cacian terhadap mayat menyakiti orang yang masih hidup dan cacian itu sama sekali tidak sampai kepada si mati.”

‘Ikrimah ingin menggauli istrinya, Ummu Hakim yang telah memeluk Islam, tetapi istrinya menolak keinginannya itu. Istrinya berkata, “Sesungguhnya engkau masih kafir, sedangkan aku adalah muslimah.”

Kata ‘Ikrimah, “Sesungguhnya perkara (agama) yang menghalangimu untuk kusetubuhi itu sangatlah besar.”

Ketika Rasulullah saw. melihat kedatangan ‘Ikrimah, beliau segera melompat ke arahnya dan saat itu tidak ada pada pundak nabi sehelai kain selembar pun (yang biasanya diletakkan di atas bahunya), karena kegembiaraan yang amat sangat dengan kedatangan ‘Ikrimah. Kemudian Rasulullah saw. duduk dan ‘Ikrimah berdiri di hadapannya disertai istrinya yang menutup mukanya dengan jilbab.

‘Ikrimah r.a. berkata, “Wahai Muhammad, sesungguhnya istriku telah memberitahuku bahwa engkau telah memberikan jaminan keselamatan untukku.”

Jawab Rasulullah saw., “Benarlah apa yang dikatakan istrimu itu, sesungguhnya sekarang engkau dalam keadaan aman.”

Kata ‘Ikrimah lagi. “Kepada apakah engkau menyeru, wahai Muhammad?”

Jawab Rasulullah saw., “Aku menyeru engkau untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya aku adalah pesuruh Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, dan engkau melakukan ini dan itu…” Rasulullah saw. menyebutkan satu persatu pokok-pokok agama Islam.

Maka ‘Ikrimah pun berkata, “Demi Allah, apa yang engkau seru adalah kebaikan dan kepada urusan yang indah lagi baik sekali. Demi Allah, sesungguhnya sebelum engkau menyeru kepada kami apa yang engkau serukan (agama Islam), adalah orang yang paling terpercaya penuturannya dan orang yang paling baik di antara kita.”

Kesaksian ‘Ikrimah itu sangat menyenangkan hati Rasulullah saw., kemudian ‘Ikrimah berkata, Ya Rasulullah, ajarilah aku suatu kebaikan yang patut aku ucapkan.”

Rasulullah saw. bersabda, “Katakanlah olehmu: Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan pesuruh-Nya.”

‘Ikrimah pun berkata, “Kemudian apa lagi?”

Sabda Rasulullah saw., “Katakanlah, aku mengambil Allah sebagai saksi dan aku bersaksi di hadapan orang-orang yang hadir, bahwa aku adalah seorang Islam yang berjihad dan berhijrah.”

Maka ‘Ikrimah pun berkata sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah saw. itu.

Rasulullah saw. bersabda kepada ‘Ikrimah, “Tidaklah engkau meminta sesuatu yang sanggup aku berikan kepada seseorang, melainkan pasti aku berikan kepadamu.”

‘Ikrimah berkata, “Sesungguhnya aku meminta engkau agar memohonkan ampun bagiku atas setiap permusuhanku terhadapmu, atas setiap perjalanan yang kupacu untaku dengan kencang untuk memusuhimu atau di mana pun aku menemui untuk menyakitimu, juga atas setiap ucapan yang aku keluarkan dari mulutku di hadapanmu atau pun di belakangmu.”

Karena itu Rasulullah saw. berdo’a, “Ya Allah, ampunilah ia atas setiap permusuhan yang ia lakukan terhadapku, dan setiap perjalanan yang ia lakukan menuju satu tempat yang dengan perjalanan itu ia ingin memadamkan cahaya-Mu. Ampunilah celaannya terhadap kehormatanku, baik di hadapanku maupun di saat aku tidak ada.”

‘Ikrimah berkata, “Aku telah ridha, wahai Rasulullah,” kemudian ‘Ikrimah melanjutkan, “Demi Allah, wahai Rasulullah, aku akan mengorbankan hartaku di jalan Allah, dua kali lebih banyak dari apa yang telah aku korbankan dalam usaha untuk menghalangimu di jalan Allah sebelum ini. Begitu pula aku akan berperang di jalan Allah dua kali lebih banyak dari peperangan yang telah aku lakukan dalam usaha untuk menghalangi di jalan Allah.”

Kemudian ‘Ikrimah pun terus berjihad di jalan Allah hingga ia mati syahid – dengan demikian, Rasulullahsaw. mengembalikan Istrinya kepadanya dengan akad nikah yang pertama.

Al Waqidi meriwayatkan banyak hal dari rawinya.

Suhail bin Amr berkata pada saat perang Hunain, “Muhammad dan sahabatnya tidak akan bisa memperbaiki apa yang telah hilang dari mereka dan tidak akan pernah bisa mendapatkannya lagi.”

‘Ikrimah berkata kepadanya, “Ini bukanlah satu ucapan yang tepat. Dan sedikit pun urusan itu bukan menjadi hak Muhammad, Jika ia dikalahkan pada hari ini, maka besok, ia pun juga akan memiliki kesudahan sendiri.”

Suhail berkata, “Demi Allah! Sesungguhnya zaman di mana kamu menyelisihi Muhammad baru saja kamu tinggalkan.”

Kata ‘Ikrimah, “Hai Abu Yazid, demi Allah, sesungguhnya kita telah memacu kuda kita untuk tujuan yang sia-sia. Sedang akal kita adalah akal kita sendiri. Kita dulu selalu menyembah batu yang tidak dapat memberi manfaat maupun mudharat.”

Seperti yang dituliskan dalam Kanzul Ummal (7/75).

Diriwayatkan oleh al Hakim (3/24) dari Hadits Abdullah bin Zubair r.huma., tetapi ia telah meringkasnya sampai pada kalimat: Ketika ‘Ikrimah baru sampai di pintu kediaman Rasulullah saw., baginda saw. merasa gembira dan melompat bangun untuk mendekatinya dengan berdiri di atas kaki beliau, karena sangat gembira dengan kedatangannya.

Diriwayatkan oleh al Hakim dari Urwah bin az Zubair r.huma., bahwa ‘Ikrimah berkata: Ketika aku baru saja sampai di hadapan Rasulullah saw., aku berkata kepadanya, “Wahai Muhammad, sesungguhnya istriku telah memberitahuku bahwa engkau telah memberi jaminan keamanan kepadaku.”

Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya engkau dalam keadaan aman.”

Aku pun berkata, “Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah yang Esa, tidak ada sekutu bagi-NYA, dan engkau adalah hamba dan pesuruh-NYA. Engkau adalah sebaik-baik manusia, sejujur-jujur manusia dan paling menepati janji di kalangan mereka.”

Aku berkata demikian itu kepada Rasulullah saw. sambil menundukkan kepalaku karena merasa sangat malu kepada beliau.

Kemudian aku berkata, ‘Wahai Rasulullah, mohonkan ampunan untukku atas setiap permusuhanku terhadapmu dan atas setiap pasukan berkuda yang aku kerahkan untuk memenangkan kemusyrikan.”

Maka Rasulullah saw. berdo’a, “Ya Allah, ampunilah ‘Ikrimah atas setiap permusuhannya terhadapku dan setiap pasukan berkuda yang telah dikerahkannya dalam usaha menghalangi dari jalan-MU.”

Aku berkata, “Wahai Rasulullah, perintahkanlah aku dengan satu kebaikan yang engkau ketahui.”

Lalu beliau mengajarinya. Sabda Rasulullah saw., “Ucapkanlah olehmu: Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan pesuruh-NYA; dan engkau berjuang di jalan-NYA.”

Kemudian aku berkata, “Demi Allah, ketahuilah wahai Rasulullah! Aku tidak akan membiarkan satu belanja pun yang pernah kukeluarkan dalam rangka menghalangi dari jalan Allah, melainkan pasti akan kuinfakkan dua kali lipatnya di jalan Allah. Dan tidak pula kubiarkan satu perang pun dalam rangka menghalangi dari jalan Allah, melainkan aku akan bersungguh-sungguh dua kali lipatnya di jalan Allah.”

Kemudian ‘Ikrimah berjuang dalam peperangan sehingga mati syahid dalam perang Ajnadain1 pada zaman kekhalifahan Abu Bakar r.a.. sesungguhnya Rasulullah saw. pernah mengangkat ‘Ikrimah sebagai pemungut zakat dari Bani Hawazain, ketika Rasulullah saw. mengerjakan haji. Ketika Rasulullah saw. wafat, ‘Ikrimah sedang berada di Tabalah2

Ath Thabarani juga meriwayatkan dari Urwah r.a. mengenai kisah ke-Islamannya secara ringkas, sebagaimana tercantum dalam al Majma’ (juz 6 hal. 174).

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: