Minggu, September 19, 2021

Komentar ‘Aisyah r.ha. Mengenai Akhlak Nabi SAW.

HAYATUSH SHAHABAH – Dikeluarkan oleh Muslim dari Sa’id bin Hisyam: Aku bertanya kepada ‘Aisyah rha., ummul mukminin, “Ceritakanlah kepadaku mengenai akhlak Rasulullah saw..”

Ia menjawab, “Apakah engkau membaca Al-Qur’an?”

“Ya,” jawabku.

‘Aisyah kemudian berkata, “Akhlak Beliau adalah Al-Qur’an.”

Dikeluarkan oleh Ahmad dari Jubair bin Nufair dan Hasan al Basri dari ‘Aisyah r.ha. seperti hadits di atas sebagaimana dalam al Bidayah.

Dikeluarkan oleh Ibnu Sa’ad bin Hisyam dari ‘Aisyah seperti di atas dengan tambahan: Qatadah berkata, “Dan sesungguhnya al-Qur’an telah datang dengan sebaik-baik Akhlak manusia.”

Maksudnya al-Qur’an mengandung ajaran-ajaran yang kalau diamalkan, manusia akan memperoleh semulia-mulianya akhlak.”

Dalam Riwayat Ya’kub bin Sufyan dari Abu Ad Darda r.a., dikatakan: Aku bertanya kepada ‘Aisyah r.ha. mengenai akhlak Rasulullah saw., lalu ia menjawab, “Akhlak Rasulullah saw. adalah al-Qur’an. Baginda akan gembira dengan yang diridhai al-Qur’an dan marah dengan yang dimarahi al-Qur’an.”

Maksudnya, Rasulullah saw. akan menjadi marah terhadap keingkaran kepada al-Qur’an dan gembira apabila al-Qur’an diikuti.

Dikeluarkan oleh al Baihaqi dari Zaid bin Babanus: Kami bertanya kepada ‘Aisyah r.ha., “Ya ummul mukminin! Bagaimanakah akhlak Rasulullah saw. itu?”

Kemudian ‘Aisyah r.ha. menjelaskan kepadanya sebagaimana yang dinukilkan oleh Zaid Dalam haditsnya ‘Aisyah r.ha. berkata, Dikeluarkan oleh Abu Nu’aim dalam Dalail an Nubuwwah  dari Jabir bin Nufair dari ‘Aisyah seperti itu juga, demikian juga oleh Ibnu Sa’ad dari Masruq. “Apakah kamu membaca surah al Mukminun?

“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu’ dalam shalatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka Sesung-guhnya mereka dalam hal ini tiada terceIa. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya. dan orang-orang yang memelihara shalatnya. mereka Itulah orang-orang yang akan mewarisi,” (Q.s Al Mukminuun [23]: 1 – 10)

Maka itulah akhlak Rasulullah saw..”

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: